گالری تصاویر موسسه خیریه
موسسه خیریه موسسه خیریه موسسه خیریه موسسه خیریه موسسه خیریه موسسه خیریه
خدمات موسسه خیریه
  • حمایت از خانواده های افراد معلول در موسسه خیریه
  • مددکاری جهت خانواده های معلولین در موسسه خیریه
  • آموزش حرفه ای پس از اخذ مجوز رسمی از دستگاه های ذیربط در موسسه خیریه
  • برگزاری دوره های آموزشی و تربیتی در موسسه خیریه
  • گرفتن غرفه های مختلف جهت فروش اجناس تولید شده در موسسه خیریه
  • بسته بندی مواد غذایی پس از اخذ مجوز از دستگاه اجرایی ذیربط در موسسه خیریه
  تماس با ما

  موسسه خیریه امیدهای فردا
  حمایت از خانواده های افراد معلول فارس

  آدرس: فارس - شیراز
               بلوار رحمت، خیابان سپاه جنوبی، کوچه 7، آخر
               کوچه، اولبن فرعی، پلاک 103
  تلفن: 8343490
  همراه: 09171151985
  ایمیل: omidhaiefarda.fars@gmail.com